Podzimní dárek ke každé objednávce nad 2500, Kč

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti LuxoProfi, spol s.r.o.
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LUXOPROFI SPOL. S R.O.  PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI  jsou uvedeny na hlavní stránce e-shopu v patičce.
 
 

Elektronická evidence tržeb

Od 1. března 2017 se na náš eshop vztahuje elektronická evidence tržeb při platbě platební kartou online, při platbě platební kartou (na naší prodejně či v případě, že vám zásilku doručíme osobně) a při platbě v hotovosti na naší prodejně.
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka může být zaslána elektronicky (emailem).

obchodní společnost Luxoprofi, spol s r.o

se sídlem Kaplická 853/55, Praha 4 140 00
identifikační číslo: 25700545
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovní značkou C 62385

Obchodní podmínky pro platební rozhraní TWISTO:
 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s.,
IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,
vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha
1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu
celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost
Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních
podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší
18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je
určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou
Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je
Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady
na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany
Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího
(písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou
objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby
„Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby
“Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace
zboží či služeb.

Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním
košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností
Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky
služby „TWISTO “.

 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.luxo.cz
 
 

1. Obchodní podmínky pro spotřebitele

2. Obchodní podmínky pro velkoodběratele

 

1. Obchodní podmínky pro spotřebitele

 

společnosti LUXOPROFI, spol. s r.o., IČ: 25700545, se sídlem Kaplická 853/55, Podolí, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62385,

pro prodej zboží v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.luxo.cz

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti LUXOPROFI, spol. s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na adrese www.luxo.cz(dále jen „internetový obchod“).
 2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je Kupující právnickou osobou nebo osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Uživatelský účet 

 1. Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit kupujícímu jeho uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Prodávající umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží i bez registrace, a to přímo z webového rozhraní internetového obchodu.  

3. Provozní doba

 1. Provozní doba internetového obchodu je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 2. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obsahuje mimo jiné i informace o zboží, jeho cenách, nákladech na balení a dodání a nákladech na vrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně (Kč) nebo v eurech (EUR), včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 3. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu za veškeré nakupované zboží dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlení na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v objednávce kupujícího.
 4. Akční ceny zboží platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitou časovou dobu.
 5. Kupující objednává zboží v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží a kupní ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny
  • způsobu doručení objednávaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, ke kterým mohlo dojít při zadávání objednávky. Objednávku odešle kupujícímu prodávajícímu prostřednictvím tlačítka OBJEDNAT.

 1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu vždy potvrdí doručení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.
 3. Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného zboží a jejich množství požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
 4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud: i)se již zboží nevyrábí, ii) se již zboží nedodává,iii)se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo iv) se uzboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů.  

5. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy je možné uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:
 2. v hotovosti v otvírací době v provozovně prodávajícího na adrese Pod vinicí 409/27, 140 00 Praha 4. V provozovně je možné platit i platební kartou.
 3. v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího
 4. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2400675903 /2010 Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“).
 5. bezhotovostně prostřednictvím online platebního systému
 6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 7. V případě specifického zboží, které není běžně skladem, nebo v případě zboží, které je upravené podle přání kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení zálohové platby ve výši 100% kupní ceny výrobku. 
 8. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 10. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 4.8 výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije
 11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsoby přepravy a dodací lhůty zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu . V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno do 48 hodin od uzavření kupní smlouvy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 6. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím, nejsou-li tyto doklady předány kupujícímu spolu se zbožím.

V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž stáhnete na tomto odkazu.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího, LUXOPROFI, Pod vinicí 409/27, 140 00 Praha 4, či elektronickou poštou na adresu info@luxoprofi.cz. Zboží je možné vrátit pouze na uvedené adrese provozovny prodávajícího.
 3. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jinéoprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
 10. Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží připravené v provozovně prodávajícího k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě dle čl. 6.3. výše.

8. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
 5. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.
 6. Projeví-li se vada zboží ve lhůtě 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 7. Právo z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit z vady, která se vyskytne:
  • u nového spotřebního zboží v záruční době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li výrobcem dáno jinak.
  • u zánovního spotřebního zboží v záruční době dvaceti jedna (21) měsíců od převzetí. Zánovním spotřebním zbožím se rozumí spotřební zboží použité, které je jako „zánovní“ prodávajícím označeno.
  • u použitého spotřebního zboží v záruční době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Použitým spotřebním zbožím se rozumí zboží použité či servisované bez vady. 
 8. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo – je-li uváděno výrobcem).

9. Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle provozovny prodávajícího na adrese Pod vinicí 409/27, 140 00 Praha 4, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
 2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
 3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.  Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
 6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. 
 7. Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.
 8. Prodávající vydá kupujícímu o způsobu vyřízení reklamace písemné potvrzení, ve kterém bude uveden popis vady, způsob odstranění, doba trvání reklamace, popř. důvody zamítnutí reklamace .
 9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
 10. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží

 

10. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v souladu a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 2. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujícího, jejich rozsahu a účelu zpracování, jakož i o právech kupujícího v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti LUXOPROFI spol. s r.o. pro zákazníky společnosti“, který je dostupný na úvodní stránce internetového obchodu na adrese www.luxo.cz

11. Řešení sporů

 1. Případné stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu info@luxoprofi.cz.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2018

 

2. Obchodní podmínky pro velkoodběratele

OBCHODNÍ PODMÍKY PRO VELKOODBĚRATELE
společnosti LUXOPROFI, spol. s r.o., IČ: 25700545, se sídlem Kaplická 853/55, Podolí, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62385,
pro prodej zboží v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.luxo.cz

1.    Úvodní ustanovení


1.   Tyto obchodní podmínky společnosti LUXOPROFI, spol. s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a podnikateli registrovanými v internetovém obchodě prodávajícího – obchodními partnery (dále jen „kupující“) prostřednictvím B2B rozhraní internetového obchodu, který je umístěn na adrese www.luxo.cz (dále jen „internetový obchod“).
2.  Za podnikatele se považuje podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2.    Uživatelský účet


1.  Uživatelský účet v B2B rozhraní internetového obchodu může být podnikateli zřízen prodávajícím na základě registrace prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu. Prodávající posoudí žádost o registraci podnikatele a rozhodne o přidělení statusu „obchodního partnera“ a zpřístupnění B2B rozhraní internetového obchodu.
2.  Kupující může po provedení registrace po přihlášení do B2B rozhraní internetového obchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) a provádět objednávání zboží za podmínek platných pro velkoobchodní partnery.
3. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je podnikatel/kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
6. Prodávající je oprávněn zrušit kupujícímu jeho uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, využívá jej v rozporu s těmito obchodními podmínkami či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
7. Registrací v internetovém obchodě podnikatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a jejich použitím při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu


3.    Provozní doba


1.   Provozní doba internetového obchodu je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a B2B rozhraní internetového obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající není odpovědný za jakékoliv škody, které mohou kupujícímu v této souvislosti vzniknout


4.    Uzavření kupní smlouvy


1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.    Webové rozhraní obsahuje po přihlášení do partnerského účtu mimo jiné i informace o zboží, záruce, cenách, nákladech na balení a dodání. Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) nebo v eurech (EUR)  bez daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3.    Akční ceny platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitou časovou dobu.
4.    Kupující objednává zboží v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:
•    objednávaném zboží a kupní ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),
•    způsobu úhrady kupní ceny
•    způsobu doručení objednávaného zboží
•    informace o nákladech spojených s dodáním zboží
Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, ke kterým mohlo dojít při zadávání objednávky. Objednávku odešle kupujícímu prodávajícímu prostřednictvím tlačítka  OBJEDNAT.
5.    Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu vždy potvrdí obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu.  Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že touto zprávou prodávající pouze potvrzuje kupujícímu, že jeho objednávku obdržel. Doručením této zprávy ještě nedochází k přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu odst. 4.7 níže.
6.    Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného zboží a jejich množství požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
7.    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu. Kupující je oprávněn stornovat svou objednávku do 24 hodin od jejího odeslání prodávajícímu, a to elektronickou poštou na adresu info@luxoprofi.cz  nebo telefonicky na čísle + 420 725 810 599.  Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud: i)se již zboží nevyrábí, ii) se již zboží nedodává,iii)se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo iv) se uzboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět

8.    Po tomto termínu je kupující oprávněn objednávku stornovat pouze na základě předchozí dohody s prodávajícím.
9.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoník


5.    Platební podmínky


1.    Cenu zboží je možné uhradit prodávajícímu podle statusu kupujícího některým z následujících způsobů:
•    platba předem na základě zálohové faktury.
•    V hotovosti v otvírací době v provozovně prodávajícího na adrese Pod vinicí 409/27, 140 00 Praha 4. V provozovně je možné platit i platební kartou.
•    v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího
•    bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2400675903/2010(dále jen „účet prodávajícího“).
•    bezhotovostně bankovním převodem on-line
•    platba na fakturu s dohodnutou splatností
2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.    Prodávající je oprávněn požadovat od prodávajícího uhrazení zálohové platby ve výši 100 % z ceny objednávky, a to zejména v případech, kdy se jedná o zboží, které není běžně skladem, dále u zboží, které je upraveno podle požadavků kupujícího. Při platbě zálohově dopředu je kupujícímu proformafaktura se splatností nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, nebude-li dohodnuta jiná splatnost. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
5.    V případě platby na fakturu je  kupní cena splatná do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
6.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
7.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 4.6 výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije
8.    Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
9.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo splněním jiné povinnosti, ke které se kupující zavázal v rámci jakékoliv smlouvy s prodávajícím, je prodávající oprávněn, aniž by byla dotčena jakákoliv jeho jiná práva:
•    pozastavit plnění svých povinností nebo poskytování jiných výkonů a služeb až do doby, než bude kupní cena uhrazena nebo budou závazky kupujícího řádně splněny.
•    požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlen


6.    Přeprava a dodání zboží


1.    Místem plnění je provozovna kupujícího na adrese LUXOPROFI, Pod vinicí 409/27, 140 00 Praha 4 (dále jen „provozovna“) nebo místo určené kupujícím v objednávce.
2.    Způsoby přepravy a dodací lhůty zboží jsou uvedeny v B2B rozhraní internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.    Kupující je povinen dodávku zboží řádně a včas převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
5.    Zvolí-li kupující osobní odběr zboží, je povinen vyzvednout si zboží v provozovně  prodávajícího nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy je mu doručena zpráva prodávajícího  o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru.
6.    Bude-li zboží dodáno společně s přepravními prostředky (palety, přepravky apod.), je kupující povinen tyto přepravní prostředky vydat prodávajícímu při další dodávce nebo kdykoliv na výzvu prodávajícího. Nesplní-li kupující svou povinnost, pak se zavazuje zaplatit cenu těchto nevydaných přepravních prostředků do 3 dnů od doručení výzvy k zaplacení nebo faktury s uvedenou cenou.
7.    Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím, nejsou-li tyto doklady předány kupujícímu spolu se zbožím.
8.    V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele


7.    Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci


1.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
2.    Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
3.    V případě, že je v kupní smlouvě sjednána přeprava do místa určeného kupujícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu přepravci k dopravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci


8.    Práva z vadného plnění


1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a  § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
2.    Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce uvedené na dodacím listě ke zboží.
3.    Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o vlastnostech a množství dodaného zboží.
4.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle provozovny, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu provozovny zašle. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
5.    Kupující je povinen uplatnit práva z vadného u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
6.    Prodávající neodpovídá za jakékoliv vady, které vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
7.    Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem


9.    Odstoupení od kupní smlouvy
1.    Prodávající i kupující jsou oprávněni odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pouze v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník (zejména v případech podstatného porušení smlouvy dle § 2002 občanského zákoníku), nebo v případech, kdy tak stanoví kupní smlouva (včetně těchto obchodních podmínek).
2.    Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží připravené v provozovně prodávajícího k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě dle čl. 6.5. výše.
3.    Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 kalendářních dnů.
4.    Případný nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny


10.    Ostatní ujednání


1.    Kupující není oprávněn zadržovat jakékoliv platby nebo provést započtení jakékoliv své pohledávky oproti pohledávce prodávajícího na uhrazení kupní ceny bez souhlasu prodávajícího.
2.    Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti vyplývající z kupní smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v souladu a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 2. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujícího, jejich rozsahu a účelu zpracování, jakož i o právech kupujícího v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti LUXOPROFI spol. s r.o. pro zákazníky společnosti“, který je dostupný na úvodní stránce internetového obchodu na adrese www.luxo.cz

12. Řešení sporů


1.    Případné stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu info@luxoprofi.cz.
2.    Všechny spory vznikající z této kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

13.    Závěrečná ustanovení


1.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2018