Máme pro vás dárek! Zadejte kód 1NAKUP a získejte 10% na váš nákup!

Dnešní světelné zdroje ve veřejném osvětlení

Vysokotlaké rtuťové výbojky

Vysokotlaké rtuťové výbojky představují jednu z nejstarších skupin výbojek. I přes fakt, že v nových instalacích již rtuťové výbojky nemají místo, některé firmy uvedly na trh novou rtuťovou výbojku, která nabízí delší životnost , vyšší spolehlivost, kvalitnější světlo a vyšší měrný výkon ve srovnání se standardními rtuťovými výbojkami. Kvalitní rtuťové výbojky dávají světlo v celém rozsahu světelného spektra. V porovnání se sodíkovými výbojkami také rtuťová výbojka méně ztrácí svítivost v závislosti na svém opotřebení.

Shrnutí nevýhod:

 •     poměrně malá účinnost v porovnání s moderními výbojkovými zdroji, především u výbojek s malými příkony
 •     horší podání barev, zejména u základního modelů
 •     nemožnost odkládat vyhořelé výbojky do komunálního odpadu (s ohledem na obsah rtuti), je nutno s ní zacházet jako s nebezpečným odpadem
 •     možnost výbojku po vypnutí zapnout až po jejím ochlazení
 •     materiálová náročnost, související s poměrně velkými rozměry svíticího povrchu výbojky
 •     nevhodnost pro stmívání

Shrnutí výhod: Rtuťová výbojka

 •     dlouhý život 12 000 až 16 000 h; přední výrobci zdůrazňují u  vybraných typů nízký podíl vadných zdrojů po deklarovaném životě (max. 10  % vadných),  což usnadňuje obsluhu a údržbu osvětlovacích zařízení a  umožňuje využívat skupinovou výměnu zdrojů,
 •     dobrá stabilita světelného toku v průběhu životnosti výbojky, uváděný úbytek 20 % z počáteční hodnoty (u kvalitních)
 •     libovolná poloha svícení
 •     dobrá spolehlivost (tlumivka bez zapalovače)
 •     jednodušší údržba osvětlovacích soustav
 •     malý vliv okolní teploty na parametry výbojky (spolehlivý provoz do –25 °C)
 •     nižší cena ve srovnání s ostatními typy, vyplývající z již zaplacené výroby a jednodušší výrobní technologie

Vysokotlaké sodíkové výbojky

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou ekologičtější a bezpečnější než rtuťové výbojky. Sodíkové výbojky mají také větší svítivost než rtuťové výbojky. Uplatnění tyto výbojky nacházejí ve veřejném pouličním osvětlení, v osvětlení otevřených prostranství nebo na venkovních sportovištích. Jejich vysoká účinnost a zlatě žlutá barva jsou zde obzvlášť vhodná. Sodíková výbojka spotřebuje až šestkrát méně elektrické energie než její ekvivalent v žárovkovém osvětlení.

Shrnutí výhod:

 •     vysoký měrný výkon
 •     dlouhá životnost dosahující k 30.000 hodinám při dobré stabilitě světelného toku během života
 •     spolehlivý provoz a snadná údržba
 •     umožňují přesné směrování světla (souvisí i s korpusem světla)
 •     kompaktní rozměry výbojky i hořáku, umožňující konstruovat materiálově úsporná svítidla s dobrou účinností
 •     značný počet výrobců vytváří silný tlak na cenu, která se snižuje
 •     vhodnost pro stmívání
 •     neobsahuje zdraví škodlivou rtuť

Nízkotlaké sodíkové výbojky

Mají jinou spektrální křivku, okolo 590nm a proto jako monochromatický žlutý zdroj světla se hodí pro osvětlení výpadovek a rychlostních komunikací, tunelů, vodních cest a plavebních komor. Je znemožněno barevné vnímání.

 Shrnutí nevýhod:

 •     velmi špatné podání barev, vyplývající z monochromatického charakteru světelného spektra
 •     pulzace světelného toku, vyplývající z malé setrvačnosti výboje při nízkém tlaku
 •     vyšší zápalné napětí, vyžadující použití speciálních předřadníků
 •     omezená horní hranice příkonu výbojky
 •     výbojky se vyznačují většími rozměry a svítidla jsou materiálově náročnější
 •     vzrůstající příkon v průběhu životnosti (až o 40 %), vyšší náklady
 •     vyšší ztráty v předřadníku v porovnání s jinými výbojkovými zdroji
 •     náročná technologie výroby

Shrnutí výhod:

 •     vysoký měrný výkon
 •     dlouhá životnost dosahující až 20.000 hodin při stabilitě světelného toku
 •     nízký jas povrchu výbojky v porovnání s vysokotlakými výbojovými zdroji
 •     široký teplotní pracovní interval
 •     zajišťují dobrou viditelnost i v podmínkách husté mlhy
 •     spolehlivý a rychlý zápal i při teplotách do –20 °C
 •     opakovaný zápal při krátkodobém výpadku napájecího napětí
 •     neobsahuje zdraví škodlivou rtuť

Halogenidové a metalhalogenidové výbojky

Jsou dnes nejmodernějšími výbojkami. Vydávají světlo, které je díky svému spektru velmi podobné dennímu světlu. Halogenidové nebo metalhalogenidové výbojky jsou také vysokotlaké výbojky, jejichž světlo vzniká převážně zářením par kovů (rtui, xenonu) a produktů štěpení halogenidů.

Shrnutí výhod:

 •     osvědčená technologie výroby výbojek
 •     široká nabídka výkonu od 70 do 3500 W
 •     dobré optické vlastnosti, díky transparentnosti používaného křemenného skla
 •     dlouhá životnost
 •     vysoký měrný výkon
 •     vhodnost pro stmívání

Směsové výbojky

Směsová výbojka je světelný zdroj, v jehož baňce jsou rtuťová výbojka a žárovkové vlákno zapojeny do série. Záření vlákna doplňuje spektrum rtuťového výboje hlavně v červené části spektra, kde záření rtuti není. S křemenným hořákem rtuťové výbojky je zapojeno wolframové vlákno, které tak zároveň plní funkci předřadníku, takže není potřeba používat tlumivku.

Shrnutí nevýhod: Směsová výbojka

 •     nízký měrný výkon, který omezuje oblast použití směsové výbojky
 •     nemožnost je stmívat

Shrnutí výhod:

 •     jednoduchý provoz nevyžadující použití předřadníků
 •     výhodná náhrada žárovek s velkým příkonem 200, 300 a 500 W, při delší životnosti
 •     teplý odstín světla, který může být u některých aplikací výhodou
 •     dobré podání barev (díky mixu 2 zdrojů)
 •     dosažení jmenovité hodnoty světelného toku v krátkém okamžiku po zapnutí

Zdroje LED

Jedná se o nejmodernější ekologický a ekonomický zdroj v současnosti vyráběný. LED, Light Emitting Diode, v překladu znamená světlo emitující dioda je polovodičová součástka, které mění elektrický proud na světlo. Díky elektroluminiscenčnímu jevu emituje nekoherentní světlo s úzkým spektrem, pohybující se od téměř ultrafialového přes různé barvy viditelného spektra, až po infračervené pásmo.

Shrnutí výhod:

 •     nízká spotřeba energie
 •     bezúdržbový zdroj, včetně nulového nutného příslušenství
 •     většina kvalitních zdrojů má již integrovanou optiku
 •     dlouhá životnost (až 25 let při managementu osvětlení)
 •     možnost je plynule stmívat až od 0% výkonu
 •     pracuje i při velkém podpětí nebo přepětí v síti bez snížení délky života
 •     okamžitý start výkonu
 •     neomezený počet a frekvence zapnutí a vypnutí
 •     neobsahují rtuť

Shrnutí nevýhod:

 •     pro dosažení maximální životnosti je potřeba zajistit kvalitní chlazení
 •     samotný zdroj LED je úzce směrový, proto je důležitá zabudovaná optika ve svítidle
 •     vyšší pořizovací cena

Váš tým LUXO.cz