Máme pro vás dárek! Zadejte kód 1NAKUP a získejte 10% na váš nákup!

Vysvětlení technických pojmů svítidel

LED - (z anglického Light-Emitting Diode - dioda emitující světlo) je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Na rozdíl od klasických diod, LED vyzařuje viditelné světlo v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací.

SMD LED - Konstrukčně představují LED součástku, v níž je kontaktovaný čip (nebo kombinace čipů) zastříknut materiálem s požadovanými optickými vlastnostmi (LED se vyrábějí v bodovém či rozptylném provedení, s různým vyzařovacím úhlem).

Kontakty mohou být v provedení pro povrchovou montáž (SMD) nebo ve tvaru ohebných či poddajných přívodů. Sestavy více LED, pouzdřené společně mohou mít samostatně vyveden každý čip, společnou anodu či katodu nebo jiný systém kontaktování dle zamýšleného užití (například dvojbarevné diody).

Příkon - spotřeba je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W).

Měrný výkon světelného zdroje - Jednotka: lumen na Watt [lm/W]. Měrný světelný výkon η udává, s jakou hospodárností je dodávaný elektrický příkon přeměňován na světlo.

Svítivost - Jednotka: candela [cd]. Světelný zdroj obecně vyzařuje svůj světelný tok , různě silně do různých směrů

Světelný tok - Jednotka: lumen [lm]. Světelný tok udává celkové množství záření, vydávaného světelným zdrojem, které je posuzováno spektrální.

Intenzita osvětlení - Jednotka: lux [lx]. Intenzita osvětlení, která udává poměr dopadajícího světelného toku k osvětlené ploše.

Teplota chromatičnosti - Jednotka: Kelvin [K]. Teplota chromatičnosti světelného zdroje se definuje porovnáním s tzv. „černým tělesem“ a znázorňuje se v „Planckově křivce“. Jestliže se zvýší teplota „černého tělesa“, zvětší se ve spektru podíl modré složky a podíl červené složky se zmenší.

Žárovka s teplým bílým světlem má např. teplotu chromatičnosti 2 700 K, zářivka se světlem podobným dennímu cca 6 000 K.

Barva světla je teplotou chromatičnosti velice dobře popsána. Přitom lze rozlišit tři hlavní skupiny:

 • teplá bílá (Warm White) < 3 300 K
 • studená bílá (Cool White) 3 300 – 5 000 K
 • denní bílá (Daylight) > 5 000 K

Navzdory stejné barvě světla mohou mít světelné zdroje v důsledku spektrálního složení svého světla velmi rozdílné vlastnosti podání barev.

IP Krytí – jde o důležitý údaj u výrobků, znázorňuje vhodné použití umístění výrobku. Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.

 • IP 0x - Nechráněno
 • IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
 • IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
 • IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
 • IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
 • IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
 • IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

 • IP x0 - Nechráněno
 • IP x1 - Svisle kapající
 • IP x2 - Kapající ve sklonu 15o
 • IP x3 - Kropení, déšť
 • IP x4 - Stříkající
 • IP x5 - Tryskající
 • IP x6 - Intenzivně tryskající
 • IP x7 - Dočasné ponoření
 • IP x8 - Trvalé ponoření

Váš tým LUXO.cz