Reklamace a vrácení zboží

Podmínky vrácení zboží

 • Právo na bezplatné vrácení zboží platí do 14dnů od doručení zboží zakoupeno přes eshop luxo.cz
 • Zboží nesmí být poškozeno.
 • Zboží musí být zabalené v původním nepoškozeném obalu.
 • Společně se zbožím odešlete vyplněný formulář- odstoupeni_kupni_smlouva
 • Informujte společnost Luxoprofi o Vašem úmyslu vrátit zboží mailem - info@luxoprofi.cz, nebo telefonicky +420 775 943 947  my Vám zajistíme bezplatnou dopravu vráceného zboží přes partnerskou společnost ZÁSILKOVNA.

 

REKLAMACE a postup při vrácení poškozeného

Co dělat pokud mi přišlo zboží poškozené, rozbité či neúplné?

 • kontaktujte nás neprodleně o stavu zásilky a jak bylo zboží poškozeno, rozbito, nejpozději však do 24 hodin
 • info@luxoprofi.cz      +420 775 943 947, budeme vás informovat o dalším postupu
 • společně zašlete Zápis o škodě, byl-li sepsán s přepravní společností
 • poškozenou zásilku je také třeba ihned nafotit. Je nutné vyfotit přepravní štítek, obal (s detailem poškození), výstelku a poškozené zboží. Pro uplatnění reklamace u přepravců jsou fotografie nezbytnou součástí, bez nich bude reklamace zamítnuta.
 • formulář ke stažení naleznete ZDE- formular_reklamace

 

Viz.. Obchodní podmínky:

                                                                                                                                                                                                                                        

 1. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít odstoupeni_kupni_smlouva, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího, LUXOPROFI, Pod vinicí 409/27, 140 00 Praha 4, či elektronickou poštou na adresu info@luxoprofi.cz. Zboží je možné vrátit pouze na uvedené adrese provozovny prodávajícího.
 3. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jinéoprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
 10. Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží připravené v provozovně prodávajícího k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě dle čl. 6.3.( 2. Obchodní podmínky pro velkoodběratele)